AMSTRAT - asset management strategi

Ivaretar og forbedrer din eiendomsinvestering

Tjenester

Vi tilbyr rådgivning og forvaltningstjenester innenfor alle segmenter av næringseiendom

Investering og Porteføljehåndtering

Vi bistår eiendomsinvestorer med investeringsstrategi, gir råd i kjøp/ salgsprosesser og finansiering, tilrettelegger due diligence-prosesser og utarbeider analyser for mulige investeringer.

Asset Management

Aktiv forvaltning er kjernen i vår leveranse. Vi gjennomgår og analyserer eiendommen(e) og utarbeider strategi og handlingsplan i samarbeid med kunde.
Vi kan stå for utleie og reforhandlinger av leiekontrakter, og ta ansvar for leietakertilpasninger, vedlikeholdsprosjekter og eventuelle utviklingsprosjekter. Vi kan også bistå med råd ved enkeltstående problemstillinger.

Property Management

Vi tar ansvar for eiendommen gjennom aktiv forvaltning, herunder leietakeroppfølging, kontraktsadministrasjon, felleskostnader, løpende vedlikeholdsplanlegging, energi- og miljøoptimalisering og prosjektgjennomføring, samt fakturering, regnskap og rapportering.

Facility Management

Vi kan organisere, tilrettelegge og følge opp hele eller deler av den daglige driften av eiendommen. Dette gjøres med kvalifiserte underleverandører som vi har lange og gode relasjoner med, og som kan vise til høy leveransekvalitet over tid.

Hvorfor AMSTRAT

Vi tilbyr et dedikert, kompetent og komplementært team som ivaretar og forbedrer din eiendomsinvestering.

Eiendomsekspertise

Teamet i Amstrat har lang erfaring fra eiendomsbransjen og komplementerende fagkunnskap innenfor juss, marked, økonomi, drift, miljø og prosjektledelse.

Selskapet Amstrat

Amstrat ble startet av Asle Løvstad, Eivind Hovrud og Bendik Skaslien, som tidligere jobbet sammen i ett større forvaltningsselskap. Amstrat står for “Asset Management-strategi”, som er kjernen i våre tjenester.

Skreddersydd leveranse

Kunders behov varierer, og vi leverer det som trengs. Vi kan tilby alt fra rådgivning og bistand ved en enkeltstående problemstilling, via delvis eller hel forvalting, til utvikling av eiendom.

Konkurransedyktige betingelser

Vi tilbyr faste konkurransedyktige betingelser, eventuelt incitament-baserte honorarer knyttet til verdiskapning.

Stort kompetansemiljø

Vi samarbeider tett med uavhengige fagmiljøer og leverandører og har et stort kontaktnett. Vi setter sammen det riktige teamet for hver kunde og hvert oppdrag.

Tilgjengelighet

Som kunde får du et dedikert team, ett kontaktpunkt som håndterer alle typer henvendelser – og rask respons. Vi er tilgjengelige når du trenger det.

Uavhengig

Vi er uavhengige og velger kun leverandører og samarbeidspartnere med de samme krav til kvalitet og leveranse som oss selv. Underleverandører faktureres uten påslag.

Mediaomtale

Se om Amstrat i media:

Konverterer kjøpesenter

Samarbeid med pensjonskasse

Teamet

AMSTRAT består av et dedikert og komplementært team med lang erfaring innen proaktiv forvaltning av næringseiendom

 82a8191awkvadratjpg

Asle Løvstad

Daglig leder / Partner

Asle er økonom og har arbeidet med eiendom i mer enn 18 år i forskjellige lederroller, herunder CFO i Oslo Areal ASA og CFO i Vital Eiendom. Han har lang fartstid med investorrelasjoner, og har vært sentral i flere små og store eiendomstransaksjoner. Han kan også bistå med finansiering og forsikring, og har solid erfaring fra utvikling, utleie og reforhandlinger. Asle har også lang erfaring fra samarbeid med norske og utenlandske fond, investorer og eiendomsstrukturer. Han bistår kunder innenfor økonomisk rapportering, økonomiske og finansielle råd og controller-funksjon, og kan ha rollen som daglig leder i eiendomsselskap eller som rådgiver for styret eller daglig leder.

LinkedIn

 82a8317awkvadrat

Eivind Hovrud

Drift og prosjektansvarlig / partner

Eivind er VVS-ingeniør og har vært i eiendomsbransjen i mer enn 30 år. Han har lang erfaring med prosjektledelse, miljø- og energioptimalisering, driftsoppfølging og kundepleie, og som rådgivende ingeniør innenfor VVS. Eivind har hatt ansvar for flere store ombygningsprosesser og leietakertilpasninger, og bistår teknisk i Due diligence-prosesser. Han ivaretar miljø- og energioptimalisering på eiendommene vi forvalter, holder tett dialog med driftsledere og andre leverandører og er prosjektleder for større og mindre leietakertilpasninger og oppgraderinger av teknisk infrastruktur. Eivind har et stort kontaktnett og skaffer solide leverandører og håndverkere som leverer som avtalt.
Linkedin

Referanser

Noen av våre oppdrag. Kontakt oss for ytterligere informasjon

Solgaard skog 139 18 1

Solgaard Næringspark, Moss

Kombinasjonsbygg med umiddelbar nærhet til E6 og avkjøring til Moss. Eiendommen har kontor, utvikling, og produksjonslokaler og logistikk, med 50 mål tomt og 16.000 kvm bygningsmasse.
Amstrat fikk kjennskap til eiendommen off market gjennom vårt kontaktnett, og presenterte den for investor. Vi bistod deretter med gjennomføringen av transaksjonen. Vi hadde ansvaret for total forvaltning, utleie og utvikling av eiendommen. Eiendommen har etter overtagelsen høsten 2019 hatt en betydelig verdistigning gjennom reforhandling av leiekontrakter, utleie av ledige lokaler og videre utvikling av eiendommen. Amstrat var sentral i salget av eiendommen i 2021. Selger fikk en hyggelig avkastning på sin investering.

Fasade skofabrikken nordisk film kino 2

Os Allé 3 (tidligere Halden Storsenter)

Tidligere kjøpesenter og parkeringshus i hjertet av Halden med 20.000 kvm bygningsmasse.
Amstrat bistod Halden Kommunale Pensjonskasse med kjøp av eiendommen fra Citycon, og hadde ansvar for forvaltning og avvikling av kjøpesenteret. Vi representerte byggherre, og ledet en full prosjektering av konvertering til ny bruk. Forprosjektet for konverteringen var ferdig ultimo 2020, hvorpå det ble forhandlet en entreprisekontrakt, og gjennomført en omfattende ombygning med etablering av nytt bibliotek, innflytting av kommunale leietakere og tilpasning til moderne kontorlokaler. I tillegg ble det i samarbeid med Nordisk Film etablert tre kinosaler i eiendommen. Amstrat var også ansvarlig for inngåelse av nye leiekontrakter med brukerne. Prosjektet ble ferdigstilt innenfor budsjetterte rammer og i tråd med avtalt fremdrift desember 2021. Amstrat har den videre forvaltningen av eiendommen.

20190220 amstrat storgata 26 224

Storgata 26, Oslo

Eiendommen ligger sentralt midt i Oslo med 4.800 kvm næringsareal og kontor. Den er opprinnelig fra 1898 og dens vernemessige status fordrer at endringer gjøres i nært samarbeid med Byantikvaren. Amstrat har ansvar for full forvaltning av eiendommen, utleie av ledige lokaler og oppgraderinger/tilpasninger. Vi har blant annet leid ut og tilpasset lokalene for det trendsettende utestedet Storgata 26
Eiendommen har noen ledige lokaler for butikk/servering og kontor. ledige lokaler

Jåttåvågen

Jåttåvågen 10, Stavanger

Eiendommen ligger på Hinna i Stavanger og er på 66.000 kvm inkl parkering. Den ble oppført i 2012 og har leietakere som Aker Solutions og Akastor. Amstrat hadde overordnet oppfølging av eiendommen og leietakere for Niam, og bistod i salget av eiendommen.

AMSTRAT leverer ikke kun tradisjonell eiendomsforvaltning – de skaper merverdier.”
Eivind Hansen
Daglig leder, Halden Kommune Pensjonskasse

Tilbud på bistand

Inngår du en forvaltningsavtale med Amstrat, kan vi holde i alt det praktiske. Vi kan informere leietagerne, overta og systematisere all nødvendig informasjon fra tidligere forvalter og sette oss raskt inn i eiendommen. Leietakerne vil bare merke forbedringer, og du som kunde får leveransen du forventer. Vi kan også hjelpe deg med andre store og små eiendomsrelaterte utfordringer. Ring eller send oss en mail, så definerer vi behovet og gir deg et tilbud.

Kontakt

Kontaktpersoner

Asle Løvstad
Daglig leder / Partner
al@amstrat.no
+ 47 928 44 646

Eivind Hovrud
Partner
eh@amstrat.no
+ 47 916 16 998

Post- og besøksadresse

AMSTRAT AS
Ullern Allé 28
0381 Oslo

Send oss en mail

info@amstrat.no

Følg oss på sosiale medier

Facebook Linkedin