AMSTRAT - asset management strategi

Vi skaper merverdi

Bytte forvaltning ?

Mange kvier seg for å bytte forvaltning på sine eiendommer, selv om de ikke er fornøyd med dagens løsning – fordi man kan tro det krever mye arbeid og innebærer store forandringer for leietagerne. Men inngår du en forvaltningsavtale med Amtrat, holder vi i alt det praktiske. Vi informerer leietagerne, overtar og systematiserer all nødvendig informasjon fra tidligere forvalter og setter oss raskt inn i eiendommen. Leietakerne vil bare merke en forbedring, og du som kunde får leveransen du forventer. Alt du trenger å gjøre er å ringe oss, eller sende en mail.

AMSTRAT

AMSTRAT står for Asset Management strategi og gjennomføring. Teamet i Amstrat har lang og bred erfaring fra eiendomsbransjen.

Vi skaper merverdi

AMSTRAT gjennomgår eiendommene, identifiserer muligheter og implementerer tiltak som skaper merverdi for kunden. Vi tenker kreativt og langsiktig. Proaktiv forvaltning, utleie, reforhandlinger, konvertering, oppgradering, rokering av leietagere, utvikling, omregulering. Vi finner løsningen som skaper merverdi.

Fokus

Vårt fokus er din eiendomsinvestering så du får en god støttespiller, eller kan bruke tiden på andre oppgaver og investeringer.

Konkurransedyktige betingelser

Vi har faste konkurransedyktige forvaltningshonorar, med incitament honorarer knyttet til verdiskapning (feks utleie). Hos oss får du ingen overraskende tilleggsfakturaer.

Hvorfor AMSTRAT?

Vi tilbyr et dedikert og kompetent team som ivaretar og forbedrer din eiendomsinvestering.

Selskapet Amstrat

Amstrat ble startet av Asle Løvstad, Eivind Hovrud og Bendik Strand Skaslien, som jobbet sammen i ett større forvaltningsselskap. Vi tilbyr eiendomsbesittere en førsteklasses levering av proaktiv eiendomsforvaltning og bistand til eiendomsrelaterte problemstillinger.

Skreddersydd leveranse

Kundens behov varierer. Vi kan tilby rådgivning og bistand knyttet til en enkeltstående problemstilling, eller opp til full forvalting og utvikling av eiendom.

Skaper merverdi

Vi analyserer eiendommen, og lager eiendomsstrategi og handlingsplaner i samarbeid med kunden. Førsteklasses forvaltning, god service, og gjennomføring av strategien skaper merverdi.

Dokumenterte resultater

Vi leverer gode resultater. Se om Amstrat i media:

Samarbeid med pensjonskasse

Bytter eiendom

Eiendomsekspertise

Teamet vårt har tverrfaglig bakgrunn med både jurist, økonom og ingeniør. Vi hart lang erfaring fra eiendomsbransjen. Se mer under “Team”.

Tilgjengelighet

Som kunde får du et dedikert team, ett kontaktpunkt som håndterer alle typer henvendelser, og rask respons. Vi er tilgjengelige når du trenger det.

Uavhengig

Vi er uavhengige og velger kun leverandører og samarbeidspartnere med de samme krav til kvalitet og leveranse som oss selv. Underleverandører faktureres uten påslag.

Del av større kompetansemiljø

Vi samarbeider med uavhengige fagmiljø og leverandører og har et stort kontaktnett. Sammen med vår egen kompetanse, sikrer dette deg som kunde den beste løsningen.

Team

AMSTRAT består av et dedikert og komplementært team med lang erfaring innen proaktiv forvaltning av næringseiendom

 82a8175 1024

Asle Løvstad

Daglig leder / Partner

Asle er økonom, og har arbeidet med eiendom i mer enn 18 år i forskjellige lederroller, herunder CFO Oslo Areal ASA og CFO Vital Eiendom. Han har lang fartstid med investorrelasjoner, og har vært sentral i flere små og store eiendomstransaksjoner. Han kan også bistå med finansiering og forsikring, og har solid erfaring fra utvikling, utleie og reforhandlinger. Asle har også lang erfaring fra samarbeid med Norske og utenlandske fond, investorer og eiendomsstrukturer. I Amstrat er han daglig leder, og for kunden sikrer han leveransen gjennom økonomisk rapportering, økonomiske og finansielle råd, controller funksjon og kan også ha rollen som daglig leder i eiendomsselskap, samt rådgiver for styret eller daglig leder.

LinkedIn

 82a8041 1024

Bendik Strand Skaslien

Marked / Partner

Bendik er jurist og har bred erfaring fra store aktører innen eiendomsbransjen (OBOS Eiendomsforvaltning, Hammersborg Næringsforvaltning, Vital Eiendom/ DNB Næringseiendom, Omsorgsbygg, Newsec Asset Management). Han har lang erfaring med forvaltning og utvikling av eiendommer og eiendomsporteføljer. Bendik har har hatt porteføljeansvar og personalansvar, ledet tverrfaglige team, og særlig jobbet med utleie / kontraktsforhandling tilhørende leietakertilpasninger. Han har også jobbet med flere transaksjons- og due diligence prosesser, strategi og juridiske problemstillinger. I Amstrat har han dialogen mot eksisterende og potensielle leietagere, jobber med utvikling og finner de kreative og gode løsningene, og sørger for at leverandører leverer som avtalt – og at kunden får resultatene som forventes.

Linkedin

 82a8247 1024

Eivind Hovrud

Drift og prosjektansvarlig / partner

Eivind er VVS ingeniør, og har vært i eiendomsbransjen i mer enn 30 år. Han har lang erfaring med prosjektledelse, miljø- og energioptimalisering, driftsoppfølgning og kundepleie og flere års erfaring som rådgivende ingeniør VVS. Eivind har hatt ansvaret for flere store ombygningsprosesser og leietakertilpasninger. Eivind bistår også teknisk i Due diligence prosesser. I Amstrat holder Eivind i miljø- og energioptimalisering på eiendommene under vår forvaltning, holder tett dialog mot driftsledere og andre leverandører, og er prosjektleder for større og mindre leietakertilpasninger og oppgraderinger av teknisk infrastruktur. Eivind har et stort kontaktnett og skaffer leverandører og håndverkere som leverer som avtalt.

Linkedin

Referanser

Noen av våre oppdrag. Kontakt oss for ytterligere informasjon

Solgaard skog 139 18 1

Solgaard Næringspark, Moss

Kombinasjonsbygg med kontor og logistikk, med 50 mål tomt og 16.000 kvm bygningsmasse.
Amstrat bisto med kjøpet av eiendommen, og har ansvaret for total forvaltning, utleie og utvikling av eiendommen.
Vi har ledige lokaler i eiendommen.
høytlager
kontor

Halden storsenter

Os Allé 3 (tidligere Halden Storsenter)

Tidligere kjøpesenter og parkeringshus i hjertet av Halden med 20.000 kvm bygningsmasse.
Amstrat bistod med kjøp av eiendommen fra Citycon, og har ansvaret for forvaltning, avvikling av kjøpesenteret og full prosjektering og ombygning til offentlig bruk.

20190220 amstrat storgata 26 224

Storgata 26, Oslo

Eiendommen ligger sentralt midt i Oslo med 4.800 kvm næringsareal og kontor. Amstrat har ansvaret for full forvaltning av eiendommen, utleie av ledige lokaler og oppgraderinger / tilpasninger. Vi har blant annet leid ut og tilpasset lokalene for utestedet Storgata 26
Vi har ledige kontorlokaler i eiendommen, se Finn

Screen shot 2018 09 03 at 22 29 14 1024x645

Hassingveien 40, Fredrikstad

Eiendommen ligger midt i Fredrikstad med 6.300 kvm, handel, kontor, utdanning og kommunale leietakere.
Amstrat bisto ved salg av eiendommen, og bistår ny eier med teknisk forvaltning, prosjektledelse og regnskapsførsel,

AMSTRAT leverer ikke kun tradisjonell eiendomsforvaltning – de skaper merverdier.”
Eivind Hansen
Daglig leder, Halden Kommune Pensjonskasse

Tjenester

Vi tilbyr rådgivning og forvaltningstjenester innenfor alle segmenter av næringseiendom

Investering og Porteføljehåndtering

Vi kan bistå ved strategiutforming for eiendomsinvestorer, bistå i kjøp / salgsprosesser, finansiering, tilrettelegge due dilligence prosesser og utarbeide analyser knyttet til mulige investeringer.

Asset Management

Aktiv forvaltning er kjernen i vår leveranse. Vi gjennomgår og analyserer eiendommen(e) og utarbeider strategi og handlingsplan i samarbeid med kunde.
Vi leier ut og reforhandlinger leiekontrakter, tar ansvaret for leietakertilpasninger og vedlikeholdsprosjekter, samt eventuelle utviklingsprosjekter. Vi kan også bistå med rådgivning innen enkeltstående problemstillinger.

Property Management

Vi kan ta ansvar for eiendommen gjennom proaktiv forvaltning, herunder regnskap og rapportering, utfakturering, leietakeroppfølging, kontraktsadministrasjon, felleskostnader, løpende vedlikeholdsplanlegging, energi- og miljøoptimalisering og prosjektgjennomføring.

Facility Management

Vi organiserer, tilrettelegger og følger opp den daglige driften av eiendommen. Dette gjøres via underleverandører som vi har lange og gode relasjoner med, og som kan vise til høy leveransekvalitet over tid. Tjenestene faktureres uten påslag.

Kontakt

Kontaktpersoner

Asle Løvstad
Daglig leder / Partner
al@amstrat.no
+ 47 928 44 646

Bendik Strand Skaslien
Partner
bss@amstrat.no
+ 47 920 24 602

Eivind Hovrud
Partner
eh@amstrat.no
+ 47 916 16 998

Post- og besøksadresse

AMSTRAT AS
Ullern Allé 28
0381 Oslo

Send oss en mail

info@amstrat.no

Følg oss på sosiale medier

Facebook Linkedin