AMSTRAT - asset management strategi

Vi skaper merverdi

Tjenester

Vi tilbyr rådgivning og forvaltningstjenester innenfor alle segmenter av næringseiendom

Investering og Porteføljehåndtering

Vi kan bistå ved strategiutforming for eiendomsinvestorer, rådgi i kjøp / salgsprosesser og finansiering, tilrettelegge due dilligence prosesser og utarbeide analyser knyttet til mulige investeringer.

Asset Management

Aktiv forvaltning er kjernen i vår leveranse. Vi gjennomgår og analyserer eiendommen(e) og utarbeider strategi og handlingsplan i samarbeid med kunde.
Vi leier ut og reforhandlinger leiekontrakter, tar ansvaret for leietakertilpasninger og vedlikeholdsprosjekter, samt eventuelle utviklingsprosjekter. Vi kan også bistå med rådgivning innen enkeltstående problemstillinger.

Property Management

Vi tar ansvar for eiendommen gjennom proaktiv forvaltning, herunder regnskap og rapportering, utfakturering, leietakeroppfølging, kontraktsadministrasjon, felleskostnader, løpende vedlikeholdsplanlegging, energi- og miljøoptimalisering og prosjektgjennomføring.

Facility Management

Vi organiserer, tilrettelegger og følger opp den daglige driften av eiendommen. Dette gjøres via underleverandører som vi har lange og gode relasjoner med, og som kan vise til høy leveransekvalitet over tid.

Hvorfor AMSTRAT?

Vi tilbyr et dedikert, kompetent og komplementært team som ivaretar og forbedrer din eiendomsinvestering.

Selskapet Amstrat

Amstrat ble startet av Asle Løvstad, Eivind Hovrud og Bendik Strand Skaslien, som jobbet sammen i ett større forvaltningsselskap. Vi tilbyr eiendomsbesittere proaktiv eiendomsforvaltning og løsning av eiendomsrelaterte problemstillinger.

Skreddersydd leveranse

Kunders behov varierer. Vi kan tilby alt fra rådgivning og bistand knyttet til en enkeltstående problemstilling, til delvis eller full forvalting, og også utvikling av eiendom.

Skaper merverdi

Vi analyserer eiendommen og lager eiendomsstrategi og handlingsplaner i samarbeid med kunden. Gjennomføring av riktig strategi skaper merverdi.

Dokumenterte resultater

Se om Amstrat i media:

Samarbeid med pensjonskasse

Bytter eiendom

Eiendomsekspertise

Teamet i Amstrat har lang erfaring fra eiendomsbransjen og tverrfaglig fagkunnskap med både juss / marked, økonomi og drift / prosjektledelse.

Tilgjengelighet

Som kunde får du et dedikert team, ett kontaktpunkt som håndterer alle typer henvendelser, og rask respons. Vi er tilgjengelige når du trenger det.

Uavhengig

Vi er uavhengige og velger kun leverandører og samarbeidspartnere med de samme krav til kvalitet og leveranse som oss selv. Underleverandører faktureres uten påslag.

Del av større kompetansemiljø

Vi samarbeider med uavhengige fagmiljø og leverandører og har et stort kontaktnett. Sammen med vår egen kompetanse, sikrer dette deg som kunde en fleksibel og god løsning.

Team

AMSTRAT består av et dedikert og komplementært team med lang erfaring innen proaktiv forvaltning av næringseiendom

 82a8191awkvadratjpg

Asle Løvstad

Daglig leder / Partner

Asle er økonom, og har arbeidet med eiendom i mer enn 18 år i forskjellige lederroller, herunder CFO Oslo Areal ASA og CFO Vital Eiendom. Han har lang fartstid med investorrelasjoner, og har vært sentral i flere små og store eiendomstransaksjoner. Han kan også bistå med finansiering og forsikring, og har solid erfaring fra utvikling, utleie og reforhandlinger. Asle har også lang erfaring fra samarbeid med Norske og utenlandske fond, investorer og eiendomsstrukturer. I Amstrat er han daglig leder, og for kunden sikrer han leveransen gjennom økonomisk rapportering, økonomiske og finansielle råd, controller funksjon og kan også ha rollen som daglig leder i eiendomsselskap, samt rådgiver for styret eller daglig leder.

LinkedIn

 82a8002awkvadrat

Bendik Strand Skaslien

Marked / Partner

Bendik er utdannet jurist og har jobbet i store aktører innen eiendomsbransjen (OBOS Eiendomsforvaltning, Hammersborg Næringsforvaltning, Vital Eiendom/ DNB Næringseiendom, Omsorgsbygg, Newsec Asset Management). Han har lang erfaring med forvaltning og utvikling av eiendommer og eiendomsporteføljer. Bendik har hatt ansvaret for store eiendomsporteføljer, personalansvar, og har ledet tverrfaglige team. Hovedfokus har væt utleie / kontraktsforhandlinger med tilhørende leietakertilpasninger. Han har også jobbet med flere transaksjons- og due diligence prosesser, strategiutforming og juridiske problemstillinger. I Amstrat har han dialogen med eksisterende og potensielle leietagere, jobber med forvaltning, utleie og utvikling, finner de kreative og gode løsningene og sørger for at leverandører leverer som avtalt – og at kunden får resultatene som forventes.

Linkedin

 82a8317awkvadrat

Eivind Hovrud

Drift og prosjektansvarlig / partner

Eivind er VVS ingeniør, og har vært i eiendomsbransjen i mer enn 30 år. Han har lang erfaring med prosjektledelse, miljø- og energioptimalisering, driftsoppfølgning og kundepleie og flere års erfaring som rådgivende ingeniør VVS. Eivind har hatt ansvaret for flere store ombygningsprosesser og leietakertilpasninger. Eivind bistår også teknisk i Due diligence prosesser. I Amstrat holder Eivind i miljø- og energioptimalisering på eiendommene under vår forvaltning, holder tett dialog mot driftsledere og andre leverandører, og er prosjektleder for større og mindre leietakertilpasninger og oppgraderinger av teknisk infrastruktur. Eivind har et stort kontaktnett og skaffer leverandører og håndverkere som leverer som avtalt.

Linkedin

Referanser

Noen av våre oppdrag. Kontakt oss for ytterligere informasjon

Solgaard skog 139 18 1

Solgaard Næringspark, Moss

Kombinasjonsbygg med kontor og logistikk, med 50 mål tomt og 16.000 kvm bygningsmasse.
Amstrat bisto med kjøpet av eiendommen, og har ansvaret for total forvaltning, utleie og utvikling av eiendommen.
Vi har ledige lokaler i eiendommen.
høytlager
kontor

Halden storsenter

Os Allé 3 (tidligere Halden Storsenter)

Tidligere kjøpesenter og parkeringshus i hjertet av Halden med 20.000 kvm bygningsmasse.
Amstrat bistod med kjøp av eiendommen fra Citycon, og har ansvaret for forvaltning, avvikling av kjøpesenteret og full prosjektering og ombygning til offentlig bruk.

20190220 amstrat storgata 26 224

Storgata 26, Oslo

Eiendommen ligger sentralt midt i Oslo med 4.800 kvm næringsareal og kontor. Amstrat har ansvaret for full forvaltning av eiendommen, utleie av ledige lokaler og oppgraderinger / tilpasninger. Vi har blant annet leid ut og tilpasset lokalene for utestedet Storgata 26
Vi har ledige kontorlokaler i eiendommen, se kontorlokaler

Jåttåvågen

Jåttåvågen 10, Stavanger

Eiendommen ligger på Hinna i Stavanger og er på 66.000 kvm inkl parkering. Eiendommen ble oppført i 2012 og leietakere er Aker Solutions og Akastor. Amstrat har en overordnet oppfølging av leietakere og eiendommen.

AMSTRAT leverer ikke kun tradisjonell eiendomsforvaltning – de skaper merverdier.”
Eivind Hansen
Daglig leder, Halden Kommune Pensjonskasse

Ønsker du en aktiv støttespiller ?

Inngår du en forvaltningsavtale med Amstrat, holder vi i alt det praktiske. Vi informerer leietagerne, overtar og systematiserer all nødvendig informasjon fra tidligere forvalter og setter oss raskt inn i eiendommen. Leietakerne vil bare merke en forbedring, og du som kunde får leveransen du forventer. Vi kan også hjelpe med andre eiendomsrelaterte utfordringer. Alt du trenger å gjøre er å ringe oss, eller sende en mail.

AMSTRAT

AMSTRAT står for Asset Management strategi som er kjernen i våre tjenester, men vi kan bistå innen alle aspekter av næringseiendom avhengig av kundens behov.

Vi skaper merverdi

AMSTRAT gjennomgår eiendommene, identifiserer muligheter og implementerer tiltak som skaper merverdi for kunden.

Fokus

Hos oss får du et erfarent team som støttespiller, med fokus på din eiendomsinvestering.

Konkurransedyktige betingelser

Vi har faste konkurransedyktige betingelser, med innslag av incitament baserte honorarer knyttet til verdiskapning.

Kontakt

Kontaktpersoner

Asle Løvstad
Daglig leder / Partner
al@amstrat.no
+ 47 928 44 646

Bendik Strand Skaslien
Partner
bss@amstrat.no
+ 47 920 24 602

Eivind Hovrud
Partner
eh@amstrat.no
+ 47 916 16 998

Post- og besøksadresse

AMSTRAT AS
Ullern Allé 28
0381 Oslo

Send oss en mail

info@amstrat.no

Følg oss på sosiale medier

Facebook Linkedin